Loại tệp DGF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DGF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DGF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DGF là gì?

Tệp .DGF là tệp Mô hình Dgf 3D .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DGF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DGF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DGF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở DGF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 9 năm 2017

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DGF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DGF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Formtec Design Pro Formtec Design Pro
Phục hồi dữ liệu DiskGetor Phục hồi dữ liệu DiskGetor
Plugin đo hồ sơ Plugin đo hồ sơ
OBDwiz OBDwiz
Thiết kế Formtec Dễ dàng Thiết kế Formtec Dễ dàng
Driver Genius Professional Edition Driver Genius Professional Edition