Loại tệp DFA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DFA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DFA hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DFA là gì?

Tệp .DFA là tệp Video DreamForge .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DFA

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở DFA tương thích với loại tệp DFA cụ thể này.

Chương trình mở tệp Video DreamForge

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DFA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DFA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thiết kế sản xuất và lắp ráp Thiết kế sản xuất và lắp ráp