Loại tệp DER

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DER là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DER hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DER là gì?

Tệp .DER là tệp Chứng chỉ X509 được mã hóa DER .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DER

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DER cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DER của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở DER khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 11 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DER nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DER cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng DigitalSign Professional Ứng dụng DigitalSign Professional
Ứng dụng đầu đọc DigitalSign Ứng dụng đầu đọc DigitalSign