Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .DEE

  • Nhà phát triển: Simlab tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính của Đại học Tufts
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .DEE là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .DEE? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .DEE.

Phần mở rộng tệp .DEE là gì?

Phần mở rộng tệp .DEE được tạo bởi Simlab tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính của Đại học Tufts. .DEE đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.DEE là dữ liệu mô tả Trình mô phỏng người tạo

Phần mở rộng tệp dee liên quan tới Phần mềm khoa học Creator từ Phòng thí nghiệm mô phỏng.

Tệp dee chứa mô tả cho mô hình mạch được trình mô phỏng kiểm tra.

Định dạng dee là loại tệp được tạo riêng cho trình mô phỏng Simlab của Đại học Tufts và sẽ không tìm thấy ở nơi khác.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Trình mô phỏng trình tạo để làm việc với các tệp * .dee.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .dee này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .DEE

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .DEE. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .DEE hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .DEE để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)