Loại tệp DDAT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DDAT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DDAT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DDAT là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .ddat là tệp video tạm thời đã được tạo bởi Trình phát DivX. Các tệp này được tạo bởi trình phát dưới dạng tệp video được tải xuống từ Internet.

Các tệp .ddat chứa một phần tệp video AVI. Phần mở rộng .ddat sẽ được cấp cho tệp cho đến khi quá trình tải xuống video hoàn tất. Nếu quá trình tải xuống video bị gián đoạn, quá trình tải xuống có thể tiếp tục tại thời điểm mà nó đã dừng lại theo dữ liệu DDAT. Sau khi hoàn tất quá trình tải xuống, tệp video sẽ được đổi tên với phần mở rộng .avi thích hợp.

Cách mở tệp DDAT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DDAT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DDAT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở DDAT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 10 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DDAT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DDAT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát DivX Trình phát DivX
yotube yotube