Loại tệp DB1

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DB1 là gì và cách mở chúng

Bạn có gặp sự cố khi mở tệp DB1 hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DB1 là gì?

Phần mở rộng tệp DB1 cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng kiểu tệp DB1 cho các kiểu dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp DB1 và ​​cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được sử dụng để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở. họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về các tệp DB1 mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​của bạn !

Cách mở tệp DB1

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DB1 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DB1 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở DB1 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DB1 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DB1 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Tekla Structures US Metric Tekla Structures US Metric
Tekla Hàn Quốc Tekla Hàn Quốc
Tekla Structures Europe Tekla Structures Europe
Tekla Structures US Imperial Tekla Structures US Imperial
Tekla Structures Tekla Structures
TeklaStructures TeklaStructures