Loại tệp DB-SHM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DB-SHM là gì và cách mở chúng

Bạn có gặp sự cố khi mở tệp DB-SHM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DB-SHM là gì?

Phần mở rộng tệp DB-SHM cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng kiểu tệp DB-SHM cho các kiểu dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp DB-SHM và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng chục đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở chúng.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp DB-SHM mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe từ bạn!

Cách mở tệp DB-SHM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DB-SHM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DB-SHM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở DB-SHM duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DB-SHM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DB-SHM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

HxD Hex Editor HxD Hex Editor