Loại tệp DAR

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DAR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DAR hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DAR là gì?

Tệp .DAR là tệp Lưu trữ Dar .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DAR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DAR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DAR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở DAR khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 6 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DAR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DAR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DVD Architect Studio DVD Architect Studio
DVD Architect Pro DVD Architect Pro
Sony DVD Architect Studio Sony DVD Architect Studio
Sony DVD Architect Pro Sony DVD Architect Pro
Sonic Foundry DVD Architect Sonic Foundry DVD Architect
Sony DVD Architect Sony DVD Architect
FAB Subtitler FAB Subtitler