Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .CYI

  • Nhà phát triển: Hot Neuron
  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .CYI là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .CYI? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .CYI.

Phần mở rộng tệp .CYI là gì?

Phần mở rộng tệp .CYI được tạo bởi Hot Neuron. .CYI đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.CYI là Clustify Input File

Tệp đầu vào dựa trên văn bản được sử dụng bởi Clustify, một chương trình tổ chức tài liệu; chỉ định danh sách các tài liệu để phân cụm (xác định và sắp xếp các tài liệu tương tự).

Cách khắc phục sự cố với tệp .CYI

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .CYI. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .CYI hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .CYI để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)