Loại tệp CXF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CXF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CXF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CXF là gì?

Các tệp CXF có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu Định dạng Trao đổi Hóa chất là một trong số đó.

Tệp dữ liệu định dạng trao đổi hóa chất

CXF là viết tắt của Chemical Exchange Format. Dịch vụ Tóm tắt Hóa chất đã phát triển định dạng tệp CXF như một sự trao đổi dữ liệu tiêu chuẩn cho phần mềm hóa chất.

Cách mở tệp CXF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CXF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CXF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở CXF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .CXF

Trong khi Tệp Dữ liệu Định dạng Trao đổi Hóa chất là một loại tệp CXF phổ biến, chúng ta biết 6 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .CXF. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp ảnh ghép Picasa

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .cxf cũng được ứng dụng Picasa của Google sử dụng để lưu trữ tệp ảnh ghép Picasa. Chương trình Picasa được tạo ra bởi Google để sắp xếp và xem các hình ảnh kỹ thuật số. Google cung cấp cả phiên bản Mac và Windows của phần mềm Picasa.

Công cụ mở CXF dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở CXF tương thích với loại tệp CXF cụ thể này.

Trình xem ảnh Picasa Trình xem ảnh Picasa Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CXF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CXF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp lưu trữ được nén CTXf
  • Định dạng mạng mở rộng của Cuttlefish
  • Định dạng bản đồ vectơ CXF
  • Phông chữ QCad II

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CXF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CXF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Chia sẻ Eye-One Chia sẻ Eye-One
Microsoft Office Microsoft Office
Picasa Picasa
Param_PC Param_PC
Màu iControl Màu iControl