Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp CXA.

  • Phát triển bởi: Applied Biosystems
  • Danh mục: Data Files

Một tập tin CXA là gì??

CXA là tệp Listmode FMAT.

Tệp được tạo bởi FMAT 8100 HTS System, một chương trình được sử dụng để phân tích tế bào người; chứa một danh sách dữ liệu cho các giếng được quét hạt; bao gồm nhận dạng số, vị trí, cường độ và độ mịn của các sự kiện huỳnh quang.

Để xem dữ liệu trong tệp chế độ danh sách CXA, chọn Tệp và rarr; Xem tốt Listmode trong Trình trợ giúp (tệp sau đó sẽ mở trong Excel nếu bạn đã liên kết Excel trong các tùy chọn phần mềm FMAT).

Tệp CXA nằm trong thư mục "Listmode" trong thư mục con tấm.

LƯU Ý: Tệp CXA được đặt tên theo vị trí của tệp quét tốt. Ví dụ: Ana05x0E.cxa chỉ ra rằng dữ liệu hình ảnh được lấy từ một giếng trong cột 5 và hàng E.

Các chương trình mở tệp Listmode FMAT.
Windows
Applied Biosystems FMAT 8100 HTS System

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin CXA

  • Liên kết phần mở rộng tệp CXA với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp CXA và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.CXA files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp CXA, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở CXA là tệp Listmode FMAT.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp CXA mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp CXA của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.