Loại tệp CWP

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CWP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CWP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CWP là gì?

Các tệp CWP có nhiều mục đích sử dụng, và ComicStudio Print là một trong số đó.

Tệp in ComicStudio

Clip Studio Paint là một chương trình vẽ của Nhật Bản chủ yếu được sử dụng bởi các họa sĩ minh họa, họa sĩ truyện tranh và các xưởng phim hoạt hình. Khi xuất bố cục trang để in, chúng được lưu với phần mở rộng tệp CWP.

Cách mở tệp CWP

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở CWP tương thích với loại tệp CWP cụ thể này.

Các chương trình mở tệp ComicStudio Print

ComicStudio ComicStudio Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 1 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CWP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CWP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án Cakewalk SONAR

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CWP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CWP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SONAR LE SONAR LE
Nhà sản xuất SONAR Nhà sản xuất SONAR
Phiên bản nhà sản xuất SONAR Phiên bản nhà sản xuất SONAR
Người tạo âm nhạc Người tạo âm nhạc
SONAR Studio SONAR Studio
Người tạo âm nhạc LE Người tạo âm nhạc LE
Cakewalk Music Creator Cakewalk Music Creator
SONAR Home Studio SONAR Home Studio
SONAR Home Sudio SONAR Home Sudio
Cyotek WebCopy Cyotek WebCopy