Loại tệp CVX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CVX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CVX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CVX là gì?

Tệp .CVX là tệp Âm thanh được Mã hóa Covox ADPCM .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CVX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CVX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CVX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở CVX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CVX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CVX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Canvas X Canvas X
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Ứng dụng khách giám sát video đa ngăn của Cisco Ứng dụng khách giám sát video đa ngăn của Cisco
Trình xem canvas Trình xem canvas