Loại tệp CVP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CVP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CVP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CVP là gì?

Tệp .CVP là tệp Trang bìa WinFax .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CVP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CVP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CVP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở CVP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 5, 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CVP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CVP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Chương và Câu Chương và Câu
Pro / DESKTOP Pro / DESKTOP
QMF cho máy trạm QMF cho máy trạm
Roehrig Shock Roehrig Shock
SView5 SView5
Ứng dụng VideoPanel Ứng dụng VideoPanel