Loại tệp CVD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CVD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CVD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CVD là gì?

Các tệp CVD có nhiều mục đích sử dụng và Tài liệu Vector Calamus là một trong số đó.

Tài liệu Vector Calamus

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CVD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CVD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CVD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở CVD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CVD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CVD, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cơ sở dữ liệu Clam AntiVirus

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CVD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CVD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CypherGuard dành cho phim CypherGuard dành cho phim
NGƯỜI GIỮ BÁO CÁO CASIO NGƯỜI GIỮ BÁO CÁO CASIO
Pro / DESKTOP Pro / DESKTOP
Corvid Corvid