Loại tệp CVC

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CVC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CVC hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CVC là gì?

Tệp .CVC là tệp Video vùng chứa Video Cybiko .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CVC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CVC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CVC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở CVC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 8 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CVC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CVC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Hệ thống quản lý hiệu suất kinh doanh CorVu Hệ thống quản lý hiệu suất kinh doanh CorVu
Ứng dụng VideoPanel Ứng dụng VideoPanel
Ứng dụng VISION Ứng dụng VISION