Loại tệp CUR

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CUR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CUR hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CUR là gì?

Tệp .CUR là tệp Con trỏ chuột của Windows .

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .cur là tệp hình ảnh con trỏ. Các tệp này lưu trữ đồ họa con trỏ mặc định và đồ họa con trỏ tùy chỉnh cho hệ điều hành Windows, chẳng hạn như con trỏ chuột Windows.

Khi người dùng cài đặt chủ đề màn hình tùy chỉnh vào máy tính của họ, tệp CUR tương ứng thường được bao gồm trong gói cài đặt để con trỏ Windows sẽ khớp với chủ đề màn hình tùy chỉnh. Ví dụ: nếu người dùng tải xuống chủ đề máy tính để bàn tùy chỉnh dựa trên ngựa, thì tệp CUR có thể chứa hình ảnh con trỏ của ngựa hoặc móng ngựa để phù hợp với tải xuống chủ đề.

Cách mở tệp CUR

Chúng tôi đã xác định được 6 công cụ mở CUR tương thích với loại tệp CUR cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Con trỏ chuột của Windows

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh
Axialis CursorWorkshop Axialis CursorWorkshop Đã xác minh
IcoFX IcoFX Đã xác minh
ACDSee ACDSee Đã xác minh
IrfanView IrfanView Đã xác minh
Corel PaintShop Pro Corel PaintShop Pro Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CUR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CUR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ashampoo Photo Commander Ashampoo Photo Commander
Trình xem Picexa Trình xem Picexa
Ulead Photo Explorer Ulead Photo Explorer
qksee qksee
Ulead Trình xem tức thì Ulead Trình xem tức thì
PicosmosTools PicosmosTools
Tưởng tượng Tưởng tượng
Chasys Draw IES Chasys Draw IES
kstools kstools
Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ