Loại tệp CTP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CTP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CTP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CTP là gì?

Tệp .CTP là tệp Dự án CrazyTalk .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CTP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CTP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CTP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CTP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CTP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CTP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ChemDraw ChemDraw
Cuộc nói chuyện điên rồ Cuộc nói chuyện điên rồ
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
Dấu ngoặc Dấu ngoặc
MÁY IN NHÃN CD / DVD MÁY IN NHÃN CD / DVD
MÁY IN TIÊU ĐỀ CD-R MÁY IN TIÊU ĐỀ CD-R
Sakura Editor (tiếng Nhật) Sakura Editor (tiếng Nhật)
Notepad ++ Notepad ++
Dragon UnPACKer Dragon UnPACKer
Trang chủ Trang chủ