Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp CSPLAN.

  • Phát triển bởi: IBM
  • Danh mục: Settings Files

Một tập tin CSPLAN là gì??

CSPLAN là tệp kế hoạch lấy mẫu SPSS.

Tệp được tạo bởi SPSS, một ứng dụng thống kê; lưu các tham số của kế hoạch lấy mẫu được tạo bằng Trình hướng dẫn lấy mẫu ( Phân tích và rarr; Các mẫu và rarr phức tạp; Chọn một mẫu ... ); rút dữ liệu mẫu đầu ra vào một bảng khi được mở.

LƯU Ý: Lấy mẫu là quá trình thống kê trong đó nghiên cứu một phần nhỏ của dân số tạo ra suy luận về toàn bộ dân số.

Các chương trình mở tệp kế hoạch lấy mẫu SPSS.
Windows
IBM SPSS
Mac
IBM SPSS
Linux
IBM SPSS

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin CSPLAN

  • Liên kết phần mở rộng tệp CSPLAN với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp CSPLAN và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.CSPLAN files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp CSPLAN, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở CSPLAN là tệp kế hoạch lấy mẫu SPSS.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp CSPLAN mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp CSPLAN của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.