Loại tệp CPX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CPX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CPX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CPX là gì?

Tệp CPX có nhiều mục đích sử dụng và Atari Control Panel Applet là một trong số đó.

Bảng điều khiển Atari Applet

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CPX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CPX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở CPX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CPX

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về tệp CPX, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Thông tin trang mã FreeDOS
  • ImgStar Bitmap
  • Windows Codepage Translator

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CPX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng wxpcomp Ứng dụng wxpcomp
Bộ đồ họa CorelDRAW Bộ đồ họa CorelDRAW
COMPAS COMPAS
Bản mở rộng Age of Empires II Bản mở rộng Age of Empires II
Chế độ xem bên ngoài Chế độ xem bên ngoài
Công cụ bảo trì CPX Festo Công cụ bảo trì CPX Festo
Age of Empires & Age of Kings Campaign Manager Age of Empires & Age of Kings Campaign Manager
CryptaPix CryptaPix