Loại tệp CPP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CPP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CPP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CPP là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .cpp giữ mã nguồn chương trình đã được viết bằng ngôn ngữ lập trình C ++. Tệp CPP thường là một tệp trong số nhiều tệp được chứa trong một dự án lập trình C ++. Khi được biên dịch cùng nhau, các tệp CPP sẽ tạo ra một ứng dụng thực thi.

Phần mở rộng tệp .cpp cũng được sử dụng bởi phần mềm CA-Cricket Presents. Phần mềm trình bày này sử dụng phần mở rộng tệp .cpp cho các tệp trình bày mà nó tạo ra.

Ứng dụng Maya OpenGL 3D cũng sử dụng phần mở rộng tệp .cpp. Khi các tệp CPP được sử dụng cho chương trình này, chúng chứa các tệp cảnh 3D đã được tạo bằng phần mềm.

Cách mở tệp CPP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CPP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CPP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CPP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Mã :: Khối Mã :: Khối
Dev-C ++ Dev-C ++
UltraEdit UltraEdit
Atmel Studio Atmel Studio
Borland C ++ Borland C ++
Delphi Delphi
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
progeCAD Professional progeCAD Professional
jGRASP jGRASP
Dấu ngoặc Dấu ngoặc