Loại tệp CPB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CPB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CPB hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CPB là gì?

Phần mở rộng tệp CPB cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp CPB cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp CPB và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được sử dụng để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp CPB mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​của bạn !

Cách mở tệp CPB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CPB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CPB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở CPB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CPB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CPB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo
ứng dụng bắt đầu cadwork ứng dụng bắt đầu cadwork
Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo
Net Express Net Express
Cán bộ Cán bộ
Micro Focus Net Express Micro Focus Net Express