Loại tệp COL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp COL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp COL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp COL là gì?

Tệp COL có nhiều cách sử dụng và Capture One Session là một trong số đó.

Chụp một tệp phiên

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp COL

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở COL tương thích với loại tệp COL cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Capture One Session

Chụp một Chụp một Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .COL

Mặc dù Capture One Session File là một loại tệp COL phổ biến, nhưng chúng tôi biết về 6 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .COL. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Dữ liệu va chạm Grand Theft Auto 3

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .col thường được liên kết với các trò chơi điện tử Grand Theft Auto. Các tệp này chứa thông tin va chạm cho các đối tượng trong trò chơi điện tử được liên kết. Các tệp COL được các ứng dụng trò chơi điện tử này sử dụng xác định vị trí và mức độ thiệt hại của đối tượng khi va chạm trong trò chơi.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở COL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Lotus Notes Colum Descriptor File

Ứng dụng phần mềm Lotus Notes cũng được biết là sử dụng hậu tố tệp .col. Lotus Notes là một phần mềm hợp tác được tạo ra bởi Lotus Development Corp, mà sau đó IBM đã mua lại. Các tệp COL được chương trình này sử dụng chứa các tệp mô tả cột được tham chiếu bởi phần mềm Lotus Notes.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở COL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng COL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp COL, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bộ sưu tập Trợ giúp HTML
  • Chủ đề Jeskola Buzz
  • Tệp bản đồ màu PPrint

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp COL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp COL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng WinDS PRO Ứng dụng WinDS PRO
Trình quản lý tải xuống ClassicsOnline Trình quản lý tải xuống ClassicsOnline
CADSTAR CADSTAR
Bộ sưu tập âm thanh MPEG Bộ sưu tập âm thanh MPEG
Trình quản lý hình ảnh Trình quản lý hình ảnh
CATT-Acoustic CATT-Acoustic
Ứng dụng CoursePlayer Ứng dụng CoursePlayer
Thanh tra Matrox Thanh tra Matrox
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
MAC MAC