Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .CNK

  • Nhà phát triển: Microsoft Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Tệp .CNK là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .CNK? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .CNK.

Phần mở rộng tệp .CNK là gì?

Phần mở rộng tệp .CNK được tạo bởi Microsoft Corporation. .CNK đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.CNK là tệp phân đoạn Microsoft Dynamics GP

Phần mở rộng tệp cnk dường như chủ yếu liên quan đến Microsoft Dynamics GP , một giải pháp quản lý cho phép các công ty hoàn toàn kiểm soát tài chính, tài nguyên và thông tin xác định quyết định.

Tệp .cnk lưu trữ một phần dữ liệu.


Làm thế nào để mở:

Có vẻ như loại tệp cnk chỉ có thể được truy cập trong phần mềm Microsoft Dynamics GP mà chúng bắt nguồn từ đó.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Rất tiếc, chúng tôi không biết về bất kỳ chuyển đổi nào có thể xảy ra đối với tệp .cnk tại thời điểm này.

Cách khắc phục sự cố với tệp .CNK

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .CNK. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .CNK hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .CNK để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)