Loại tệp CLB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CLB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CLB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CLB là gì?

Tệp CLB có nhiều mục đích sử dụng và Windows COM + Catalog là một trong số đó.

Tệp danh mục Windows COM +

Dịch vụ Microsoft COM + sử dụng các tệp có chứa phần mở rộng tệp .clb. Microsoft COM + được sử dụng bởi hệ điều hành Windows để tạo điều kiện giao tiếp giữa các thành phần khác nhau.

Các tệp CLB được sử dụng bởi dịch vụ COM + chứa ứng dụng COM + và các thuộc tính cấp máy tính và thông tin lớp.

Cách mở tệp CLB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CLB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CLB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CLB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng CLB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CLB, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp thư viện thẻ PCMCIA CardSoft
  • Tệp nhật ký nhị phân của trình ghi nhật ký CONTEC

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CLB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp CLB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo
cdrLabel cdrLabel
Quản lý sân gôn PGA Championship Quản lý sân gôn PGA Championship
Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo Nhà máy Thiệp chúc mừng Cơ đốc giáo
Mô-đun C-LOGGER Mô-đun C-LOGGER
CodeLibViewer CodeLibViewer
Management-Ware Google Maps Contact Extractor Management-Ware Google Maps Contact Extractor
THAY ĐỔI NÓ THAY ĐỔI NÓ
Trình tạo danh sách liên hệ Management-Ware Trình tạo danh sách liên hệ Management-Ware
Chỉnh sửa nhiều lần Chỉnh sửa nhiều lần