Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .CKP

  • Nhà phát triển: Microsoft
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .CKP là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .CKP? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .CKP.

Phần mở rộng tệp .CKP là gì?

Phần mở rộng tệp .CKP được tạo bởi Microsoft. .CKP đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu. Định dạng của tệp .CKP là Binary.

.CKP là Tệp Điểm kiểm tra Máy chủ SQL

Tệp cơ sở dữ liệu được tạo bởi SQL Server, một ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ; được tạo bởi SQL Server khi thực hiện khôi phục để có thể khởi động lại hoạt động khôi phục nếu xảy ra lỗi; lưu trữ thông tin nhật ký cơ sở dữ liệu được ghi trong quá trình khôi phục.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tệp điểm kiểm tra SQL Server
các cửa sổ
Microsoft SQL Server 2016

Cách khắc phục sự cố với tệp .CKP

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .CKP. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .CKP hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .CKP để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)