Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .CHORD

  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .CHORD là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .CHORD? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .CHORD.

Phần mở rộng tệp .CHORD là gì?

Phần mở rộng tệp .CHORD đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.CHORD là Tệp hợp âm bài hát

Tệp văn bản chứa lời bài hát và hợp âm, còn được gọi là tab guitar; thường được định dạng dưới dạng tệp văn bản thuần túy, nhưng sử dụng phần mở rộng .chord để cho biết tệp chứa hợp âm guitar; cũng có thể sử dụng phần mở rộng .CRD.

Cách khắc phục sự cố với tệp .CHORD

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .CHORD. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .CHORD hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .CHORD để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)