Loại tệp CHM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CHM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CHM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CHM là gì?

Tệp CHM có nhiều mục đích sử dụng và Windows Compressed HTML Help là một trong số đó.

Tệp trợ giúp HTML được nén của Windows

Các tệp có phần mở rộng .chm thường được liên kết với các tệp tài liệu trợ giúp của Microsoft.

Các tệp CHM được nén để giảm kích thước và có thể bao gồm các trang và hình ảnh HTML. Thường thì bạn sẽ tìm thấy một tệp CHM được liên kết với phần mềm bạn cài đặt.

Cách mở tệp CHM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CHM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CHM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CHM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 1 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .CHM

Mặc dù Tệp trợ giúp HTML được nén của Windows là một loại tệp CHM phổ biến, chúng ta biết về 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .CHM. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Cấu trúc hóa học Chemdraw

Các tệp này chứa dữ liệu mô tả cấu trúc hóa học. Các phiên bản ChemDraw trước 4.0 sử dụng các tệp có phần mở rộng CHM làm định dạng ChemDraw mặc định. Tuy nhiên, Microsoft đã bắt đầu sử dụng cùng một tiện ích mở rộng cho các tệp trợ giúp đã biên dịch và điều này gây ra sự cố khi ChemDraw phiên bản 3 trở về trước đã tự gán nó làm trình mở mặc định của tệp CHM.

Công cụ mở CHM dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở CHM tương thích với loại tệp CHM cụ thể này.

ChemDraw ChemDraw Đã xác minh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CHM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CHM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

BitZipper BitZipper
Chuyển sang trình đọc PDF Chuyển sang trình đọc PDF
Trợ giúp HTML Trợ giúp HTML
PDFlite PDFlite
Máy chủ SQL của Microsoft Máy chủ SQL của Microsoft
TouchEn web TouchEn web
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Người xem sách điện tử Người xem sách điện tử
Tầm cỡ Tầm cỡ
Trình quản lý khởi chạy Trình quản lý khởi chạy