Loại tệp CH

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CH là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CH hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin CH là gì?

Tệp .CH là tệp định dạng tệp Ch .

Các tệp CH này chứa dữ liệu chuỗi được sử dụng trong ngôn ngữ C, một ngôn ngữ lập trình. Các tệp CH này có các chỉ thị tiền xử lý cho các lệnh và các hàm giả, các hàm toán học được sử dụng để phân tích.

Cách mở tệp CH

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CH cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CH của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở CH khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 3 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CH nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CH cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

XnView XnView
CHIDE CHIDE
Ch Standard Ch Standard
Ứng dụng chuyển tiền SMI Ứng dụng chuyển tiền SMI
Thần Zeus Thần Zeus
ViewPad của tôi ViewPad của tôi
Ch sinh viên Ch sinh viên
Ứng dụng WinSig Ứng dụng WinSig
Chỉnh sửa nhiều lần Chỉnh sửa nhiều lần