Loại tệp CGD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CGD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CGD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CGD là gì?

Tệp .CGD là tệp Dữ liệu Đồ thị Cricket .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CGD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CGD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CGD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở CGD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 3 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CGD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CGD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Edgecam Edgecam
Pathtrace EdgeCAM Pathtrace EdgeCAM
Tạo một món quà Tạo một món quà
Hoa tiêu Hoa tiêu
Ứng dụng Ứng dụng