Loại tệp CFX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CFX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CFX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CFX là gì?

Tệp .CFX là một tệp Bổ trợ Đại số FX của Casio .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CFX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CFX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CFX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CFX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CFX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CFX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ChemBioFinder ChemBioFinder
Compufix Compufix
ChemFinder ChemFinder
Apabi Reader Apabi Reader
CutFactoryPRO CutFactoryPRO
CADFEKO CADFEKO
Phần mềm kỹ thuật AdvaBuild Phần mềm kỹ thuật AdvaBuild
Hình ảnh hóa Hình ảnh hóa
Hình ảnh hóa Hình ảnh hóa
CharacterFX CharacterFX