Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .CERBER3

  • Thể loại: Tập tin Misc

Các tệp .CERBER3 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .CERBER3? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .CERBER3.

Phần mở rộng tệp .CERBER3 là gì?

Phần mở rộng tệp .CERBER3 đã được phân loại là Tệp Khác.

.CERBER3 là Tệp vi rút Ransomware Cerber

Tệp CERBER3 là một tệp vi rút được sử dụng bởi vi rút ransomware Cerber. Nó chứa tệp của người dùng đã được mã hóa, giữ tiền chuộc cho đến khi người dùng trả tiền cho người tạo ra vi-rút.

Virus Cerber được đóng gói như một con ngựa trojan để lừa người dùng cài đặt nó vào máy tính của họ. Nó có thể được phân phối thông qua một trang web giả mạo hoặc một liên kết trong email. Sau khi được mở và cài đặt, vi rút sẽ xâm nhập máy tính, mã hóa các tệp (tài liệu, hình ảnh, video, v.v.) và gắn thêm phần mở rộng "cerber3". Các tệp chỉ có thể được mở sau khi người dùng trả tiền chuộc, thường là bitcoin, cho người tạo.

Nhiều chương trình bảo mật khác nhau có thể phát hiện và loại bỏ virus Cerber. Tuy nhiên, các chương trình này rất có thể không thể khôi phục các tệp.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tệp Virus Cerber Ransomware
các cửa sổ
Malwarebytes Anti-Malware
Bitdefender Antivirus Plus 2018
Kaspersky Anti-Virus

Cách khắc phục sự cố với tệp .CERBER3

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .CERBER3. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .CERBER3 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .CERBER3 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)