Loại tệp CEF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CEF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CEF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CEF là gì?

Tệp .CEF là tệp được Mã hóa Ngũ cốc .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CEF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CEF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CEF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở CEF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 9 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CEF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CEF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Apabi Reader Apabi Reader
Phần mềm lập trình khách hàng PR860 Phần mềm lập trình khách hàng PR860
CESVA Capture Studio CESVA Capture Studio
Trình cấu hình Cuusamo Trình cấu hình Cuusamo
Class Action Scorebook Phiên bản Tiểu học Class Action Scorebook Phiên bản Tiểu học