Loại tệp CDXL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CDXL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CDXL hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CDXL là gì?

Tệp .CDXL là tệp Video Amiga CDXL .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CDXL

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở CDXL tương thích với loại tệp CDXL cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Video Amiga CDXL

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CDXL. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CDXL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng