Loại tệp CDB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CDB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CDB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CDB là gì?

Các tệp CDB có nhiều mục đích sử dụng và Cơ sở dữ liệu Danh bạ CardScan là một trong số đó.

Tệp cơ sở dữ liệu danh bạ CardScan

Phần mở rộng tệp .cdb (CardScan DataBase) thường được sử dụng với các tệp tạo thành cơ sở dữ liệu kinh doanh cụ thể được sử dụng làm tham chiếu bởi các giải pháp hệ thống quản lý liên hệ CardScan (cms). CDB là phần mở rộng tệp cho tệp cơ sở dữ liệu được Cardscan sử dụng.

Ngày nay, Cardscan được gọi là DYMO. Chương trình Cardscan chuyên thu thập thông tin liên lạc từ danh thiếp. Quá trình này được thực hiện thông qua công nghệ OCR (nhận dạng ký tự quang học). Bằng cách quét danh thiếp, thẻ giấy hoặc thẻ điện tử như thẻ vCards được sử dụng bởi outlook, Cardscan tìm kiếm tất cả thông tin liên hệ có thể có và sau đó lưu nó vào cơ sở dữ liệu của họ, thông tin thu thập được được định dạng ở định dạng .cdb.

Tệp .cdb có thể được tích hợp với CMS hoặc hầu hết phần mềm Quản lý Thông tin Cá nhân (PIM). Phần mở rộng tệp .cdb cũng được liên kết với các tệp cơ sở dữ liệu chính của TCU Turbo C Utilities, tệp sao lưu mô hình khái niệm (PowerDesigner) và cơ sở dữ liệu tệp Clipboard.

Cách mở tệp CDB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CDB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CDB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CDB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CDB, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp cơ sở dữ liệu CodeSuite
  • Tệp dữ liệu Mactive AdBase
  • Tệp cơ sở dữ liệu Pocket Access
  • Tệp cơ sở dữ liệu Sangduck

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CDB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CardScan CardScan
PhotoBase PhotoBase
Kế toán Sage Kế toán Sage
ConceptDraw Professional ConceptDraw Professional
Clooz Clooz
Tài sản cố định BNA DesktopPro Tài sản cố định BNA DesktopPro
PhotoSTOR PhotoSTOR
Lá bài Lá bài
Microsoft Office Microsoft Office
CAPR CAPR