Loại tệp CCX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CCX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CCX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CCX là gì?

Tệp .CCX là tệp Corel Clipart .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CCX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CCX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CCX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CCX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 9 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CCX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CCX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Tưởng tượng Tưởng tượng
Corel Print House Corel Print House
ThumbsPlus ThumbsPlus
APD Communicator APD Communicator
Ứng dụng khởi động Topcon Ứng dụng khởi động Topcon
Dragon UnPACKer Dragon UnPACKer
Corel Photo House Corel Photo House
Ứng dụng CC5 Ứng dụng CC5
TA Fansite Archive Editor TA Fansite Archive Editor
Văn phòng Magnet Văn phòng Magnet