Loại tệp CCW

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CCW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CCW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CCW là gì?

Các tệp CCW có nhiều mục đích sử dụng và Calendar Creator Plus Workspace là một trong số đó.

Không gian làm việc của Calendar Creator Plus

Các tệp CCW này chứa các lịch được sử dụng trong Calendar Creator Plus, một công cụ in lịch.

Cách mở tệp CCW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CCW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CCW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở CCW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 3 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CCW

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CCW, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tài liệu / dữ liệu MSX Home Office

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CCW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CCW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình biên dịch ô chữ Trình biên dịch ô chữ
Ứng dụng CCW3 Ứng dụng CCW3
Lịch Creator Plus Lịch Creator Plus