Loại tệp CCT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CCT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CCT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CCT là gì?

Các tệp CCT có nhiều mục đích sử dụng, và Calamus Codepage Table là một trong số đó.

Bảng Codepage Calamus

Các tệp CCT này chứa các tài liệu được tạo trong Calamus, một phần mềm tạo ra đầu ra chất lượng cao ở bất kỳ độ phân giải nào được sử dụng trên Atari ST, một máy tính gia đình được phát hành vào năm 1985. Calamus cung cấp rất nhiều tính năng để xuất bản trên máy tính để bàn; xuất bản trên máy tính để bàn là việc tạo ra nội dung bằng cách sử dụng phần mềm dàn trang trên Atari ST của bạn.

Cách mở tệp CCT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CCT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CCT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CCT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 12 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CCT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CCT, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu về nhà hát hoạt động 3D của Corncob
  • Giám đốc Macromedia Shockwave Cast

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CCT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CCT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Giám đốc Giám đốc
LogicWorks LogicWorks
Giám đốc Shockwave Studio Giám đốc Shockwave Studio
BobCAD CAM BobCAD CAM
Giám đốc MX Giám đốc MX
DesignWorks Lite DesignWorks Lite
Véc tơ Véc tơ
Ứng dụng Bobcad20 Ứng dụng Bobcad20
BobWIRE19 BobWIRE19
DesignWorks Express DesignWorks Express