Loại tệp CC3D

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CC3D là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CC3D hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CC3D là gì?

Tệp .CC3D là tệp Dự án CompuCell3D .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CC3D

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CC3D cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CC3D của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020