Loại tệp CBP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CBP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CBP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CBP là gì?

Tệp .CBP là tệp Code :: Blocks Project .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CBP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CBP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CBP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở CBP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CBP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CBP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Mã :: Khối Mã :: Khối
ChessBase ChessBase
ChessBase Light ChessBase Light
ChessBase Reader ChessBase Reader
CD Box Labeler Pro CD Box Labeler Pro
CD & DVD Box Labeler Pro CD & DVD Box Labeler Pro
Định tính STRATA Định tính STRATA
Thư viện pháp lý CBA Thư viện pháp lý CBA
Comic Boom Comic Boom