Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .CATRASTER

  • Nhà phát triển: Dassault Systèmes SA
  • Danh mục: Đồ họa 3d, Tệp CAD-CAM-CAE

Các tệp .CATRASTER là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .CATRASTER? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .CATRASTER.

Phần mở rộng tệp .CATRASTER là gì?

Phần mở rộng tệp .CATRASTER được tạo bởi Dassault Systèmes SA. .CATRASTER đã được phân loại là đồ họa 3d, tệp CAD-CAM-CAE.

.CATRASTER là tệp CATIA raster

Phần mở rộng tệp CATRASTER chủ yếu liên quan đến phần mềm CATIA 3D Graphics CAD của Dassault Systemes và được sử dụng cho một trong các loại tệp mặc định của nó. Có thể là phiên bản raster của một bản vẽ CAD tiêu chuẩn.


Làm thế nào để mở:

Bạn có thể mở và làm việc với các tệp này bằng CATIA.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .CATRaster này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .CATRASTER

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .CATRASTER. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .CATRASTER hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .CATRASTER để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)