Phần mở rộng Tập tin Misc - Trang 5


Liệt kê phần mở rộng tệp tin khác - Trang 5

 • .dfgInterscape
 • .essBethesda Softworks, N/A
 • .edxEdrawSoft
 • .edxzEdrawSoft
 • .fmHệ thống Adobe, FileMaker
 • .fcsISAC, N/A
 • .fpPhần mềm N/A, OpenGL, FinePrint
 • .fodsOracle
 • .gsheetGoogle
 • .gnumericDự án GNOME
 • .gnmDự án GNOME
 • .hcdtHancom
 • .impLotus, Logotron, Adobe Systems
 • .marPhần mềm Mozilla, Microsoft, Mariner
 • .nbNghiên cứu Wolfram, Nota Bene
 • .numbersQuả táo
 • .numbers-tefQuả táo
 • .ncssNCSS
 • .nmbtemplateQuả táo
 • .odsOracle, Microsoft
 • .otsOASIS, Phòng thí nghiệm Ots
 • .ogwuOriginLab
 • .ogwOriginLab
 • .pmdHệ thống Adobe, Smith Micro, Phần mềm SoftMaker, MikuMikuDance
 • .pmdxPhần mềm SoftMaker
 • .pmvxPhần mềm SoftMaker
 • .pmvPhần mềm SoftMaker, Activision
 • .qpwCorel
 • .rdfN/A, ESRI, RePEc, Relux, Cyberlink
 • .sxcSun Microsystems
 • .sdcPhần mềm Stardock, Microsoft, Oracle, Paragon
 • .stcAdobe Systems, Nhóm phát triển Celestia, Oracle, CELSYS, Siemens
 • .tmvPhần mềm SoftMaker, LexisNexis
 • .tmvtLexisNexis
 • .uosN/A
 • .wksIBM, Microsoft
 • .wr1IBM
 • .wkiIBM
 • .wkuIBM
 • .wq1Corel
 • .wq2Corel
 • .wkqCorel
 • .xlsMicrosoft
 • .xlsxMicrosoft
 • .xlrMicrosoft
 • .xarMAGIX, N/A, Microsoft
 • .xltxMicrosoft
 • .xltmMicrosoft
 • .xlsbMicrosoft
 • .xlsmMicrosoft
 • .xlMicrosoft
 • .xlshtmlMicrosoft
 • .xlsmhtmlMicrosoft
 • .xlthtmlMicrosoft
 • .jnbSystat Software Inc.
 • .excel
 • .xmlxTập đoàn Microsoft
 • .wk!IBM
 • .xls_Tập đoàn Microsoft
 • .silkTập đoàn Microsoft
 • .kspKDE e.V
 • .jzz
 • .xcelTập đoàn Microsoft
 • .xslbTập đoàn Microsoft
 • .qvoQlikTech International AB
 • .wr!IBM
 • .spwQuản lý phần mềm định lượng. Inc.
 • .csvxSublime HQ Pty Ltd
 • .xlxmlTập đoàn Microsoft
 • .lgx
 • .wg2IBM
 • .wq!Corel Corporation
 • .$$sIBM
 • .wkzInformix
 • .xlmxTập đoàn Microsoft
 • .bwb
 • .xls4Tập đoàn Microsoft
 • .xs4AIS
 • .xls5Tập đoàn Microsoft
 • .xls3Tập đoàn Microsoft
 • .wzk
 • .rs1Tài nguyên thiên nhiên Canada
 • .xls8Tập đoàn Microsoft
 • .fm1IBM
 • .lcw
 • .wj3IBM
 • .sxlsxTập đoàn Oracle
 • .gsw
 • .tc6
 • .xlw_Tập đoàn Microsoft
 • .cwssApple, Inc.
 • .wq0Corel Corporation
 • .valu
 • .xlsxeWonderFox Soft, Inc
 • .fj3IBM
 • .sykTập đoàn Microsoft
 • .xs5AIS
 • .awss
 • .wg1IBM
 • .siag
 • .sls3Tập đoàn Microsoft
 • .faff
 • .xlw4Tập đoàn Microsoft
 • .xlw5Tập đoàn Microsoft
 • .xlw3Tập đoàn Microsoft
 • .sls4Tập đoàn Microsoft
 • .sls5Tập đoàn Microsoft
 • .sls8Tập đoàn Microsoft
 • .swssApple, Inc.
 • .pmbakSoftMaker Software GmbH
 • .aiHệ thống Adobe, Nghệ thuật Điện tử
 • .asyAsymptote, Công nghệ tuyến tính
 • .artDelcam, BERNINA, AOL, N/A, Phiên bản
 • .abcHệ thống Adobe, N/A, iGrafx
 • .awgActiveworlds, Phần mềm Ability Plus
 • .artbMapdiva
 • .afdesignSerif Labs
 • .ac5Wentai
 • .ac6Wentai
 • .af3iGrafx
 • .af2iGrafx
 • .cdrCorel, N/A, Bosch
 • .cgmN/A
 • .cvxHệ thống ACD
 • .cddHệ thống máy tính Odessa
 • .cdmmHệ thống máy tính Odessa
 • .cdxMicrosoft, Phần mềm Alpha, Corel, PerkinElmer, Hệ thống máy tính Odessa
 • .cddzHệ thống máy tính Odessa
 • .cilMicrosoft
 • .cdtSony, Corel, Hệ thống máy tính Odessa
 • .cviHệ thống ACD, CassiniVision
 • .cv5Hệ thống ACD
 • .cmxCorel
 • .cvgnghịch đảo
 • .cdmtHệ thống máy tính Odessa
 • .cdmtzHệ thống máy tính Odessa
 • .cdmzHệ thống máy tính Odessa
 • .csyHệ thống ACD
 • .cdlxHệ thống Adobe, Hệ thống máy tính Odessa
 • .cxfGoogle, HeightMap.org, Dịch vụ tóm tắt hóa học, Mực nang
 • .clarifyHệ thống học tập Blue Mango
 • .cwtCakewalk, Phần mềm ChordWizard, ClarisWorks
 • .cdsHệ thống máy tính Odessa
 • .cagMicrosoft
 • .ccxClickteam, Corel
 • .cvsHệ thống ACD
 • .cnvHệ thống ACD
 • .corĐiều hướng Trimble, Corel
 • .cdtxHệ thống máy tính Odessa
 • .cdsxHệ thống máy tính Odessa
 • .drwCorel, N/A, Nhà thiết kế cá nhân, Dịch vụ Sản xuất và Tư vấn
 • .dpxSMPTE, Vasco Data Security International, Serif
 • .dprEmbarcadero Technologies, Bentley Systems
 • .dsfN/A, DAZ Productions, Write Brothers, Corel
 • .dxbHệ thống Duxbury, Autodesk
 • .dcsPhần mềm Quark
 • .dppSerif
 • .designMicrosoft
 • .diaSpacetornado.com, Dia
 • .dhsHyperionics
 • .drawingMapdiva
 • .dsgSimon Howard, Sierra Technology Group, New Wave Concept, Shawn Overcash
 • .ddrwQuả táo
 • .dedRoland
 • .drawitMã hóa Bohemian
 • .epsHệ thống Adobe
 • .emfMicrosoft, Jasspa
 • .emzMicrosoft
 • .epsfHệ thống Adobe
 • .epEvolus
 • .ezdrawQuang học Dekorra
 • .egcEximiousSoft
 • .escEasySignCut
 • .fxgHệ thống Adobe, Phần mềm Efofex
 • .fsMicrosoft, Apple, SA International
 • .fmvPhần mềm An toàn, N/A
 • .fh9Hệ thống Adobe
 • .figMathWorks, Xfig, Autodesk
 • .fh10Hệ thống Adobe
 • .fh11Hệ thống Adobe
 • .ftnKhông, Flowton
 • .fhdHệ thống Adobe
 • .fh7Hệ thống Adobe
 • .fh8Hệ thống Adobe
 • .ft11Hệ thống Adobe
 • .fifHệ thống đan xen
 • .fh6Hệ thống Adobe
 • .ft7Hệ thống Adobe
 • .ft8Hệ thống Adobe
 • .ft9Hệ thống Adobe
 • .ft10Hệ thống Adobe
 • .fh3Hệ thống Adobe
 • .fh4Hệ thống Adobe
 • .fh5Hệ thống Adobe
 • .graffleNhóm Omni
 • .gemRuby, GEM, Corel
 • .gsdPROFIBUS & PROFINET International, Graphtec
 • .glsPhần mềm Babylon, GLScript, SourceTec
 • .gstencilNhóm Omni
 • .gdrawGoogle
 • .gvdesignGravit
 • .gtemplateNhóm Omni
 • .gloxMicrosoft
 • .gksTổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá
 • .hplHewlett Packard
 • .hglHewlett Packard
 • .hpglHewlett Packard
 • .hpgHewlett Packard
 • .hvifHaiku
 • .inkMimio, W3C, Pantone, Máy tính bỏ túi
 • .igxiGrafx
 • .ideaAdobe Systems, Warlord
 • .igtiGrafx
 • .imdN/A, Microsoft
 • .jslCorel
 • .mpN/A, Autodesk
 • .mgcbMGCSoft
 • .mgmfMindGenius
 • .mgmxMindGenius
 • .mvgImageMagick
 • .mgsMGCSoft
 • .mmatMindjet
 • .mgtxMindGenius
 • .mgmtMindGenius
 • .mgcMicrosoft, MGCSoft
 • .napMcAfee, Napster, N/A
 • .odgOASIS
 • .otgOASIS
 • .ovrTrình tạo lớp phủ
 • .ovpTrình tạo lớp phủ
 • .plN/A, BRL-CAD
 • .psHệ thống Adobe
 • .pltHewlett-Packard, Tecplot, N/A
 • .patSynology, Autodesk, Adobe Systems, Corel, N/A, Ketron, Kega Fusion
 • .pmgHệ thống Adobe
 • .penCorel, Logitech
 • .psidHệ thống Adobe
 • .pwsCorel, ValuSoft
 • .pcsPfaff, Microsoft
 • .pdSA International, Electronic Arts
 • .pfdiGrafx
 • .pobjSức mạnh của phần mềm
 • .pfvAntonio Da Cruz
 • .qccQuiltEZ
 • .rdlHệ thống Bentley
 • .svgHệ thống Adobe, N/A
 • .svgzHệ thống Adobe
 • .svfJTAG, SoftSource
 • .stdOracle, Memorex, PROMT
 • .sketchpadSketch.IO
 • .smfOracle, N/A, Serif, Appspeed
 • .sxdESRI, Oracle
 • .scvScanVec
 • .slddrtHệ thống Dassault
 • .sk2Phát triển Hóa học Nâng cao
 • .sketchMã hóa Bohemian
 • .snagstylesTechSmith
 • .snagitstampsTechSmith
 • .sdaOracle
 • .sk1Dự án sK1
 • .sskAdobe
 • .stnON1
 • .tplKhông áp dụng, Hệ thống Adobe, Hệ thống ACD, Nintendo, Phorum, TatukGIS
 • .tlcPhần mềm Laughingbird
 • .tneCELSYS
 • .ufrFrederik Slijkerman
 • .vsdMicrosoft
 • .vstSteinberg, Microsoft, N/A
 • .vsdxMicrosoft
 • .vmlMicrosoft
 • .vbrGIMP
 • .vsdmMicrosoft
 • .vstxMicrosoft
 • .vstmMicrosoft
 • .vecMartin Schweiger, OMRON, N/A, IDRISI
 • .wmfMicrosoft, Nhóm phát triển Widelands
 • .wpgTrò chơi Aeria, Corel
 • .wmzMicrosoft
 • .wpiWacom
 • .xarMAGIX, N/A, Microsoft
 • .xprCông nghệ tham số, SyncRO Soft, Medea International, Microsoft
 • .xmmapMindjet
 • .yalNghệ thuật và Thư
 • .zgmZenographics
 • .amdnPhần mềm BeLight
 • .cdrappCorel
 • .puppetHệ thống Adobe
 • .tex.emzDimps