Loại tệp CAPX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp CAPX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CAPX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CAPX là gì?

Các tệp CAPX có nhiều mục đích sử dụng và Capella CapXML Music Notation là một trong số đó.

Ký hiệu âm nhạc Capella CapXML

Các tệp CAPX này chứa bảng điểm được tạo trong phần mềm ký hiệu của Capella, phần mềm để tạo bảng điểm âm nhạc. Hiện tại, Capella chỉ có sẵn trên Windows. Trong các tệp CAPX này, các nút được sử dụng là các hợp âm đơn với một hoặc nhiều nốt.

Cách mở tệp CAPX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CAPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CAPX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở CAPX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CAPX

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CAPX, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Xây dựng dự án trò chơi nén

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CAPX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CAPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Xây dựng Xây dựng
capella capella
Capella Reader Capella Reader
Sở trường Sở trường
GWCAPNET GWCAPNET
bắt đầu capella bắt đầu capella