Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .BZP2

  • Nhà phát triển: Julian Seward
  • Thể loại: Tệp lưu trữ và nén

Các tệp .BZP2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .BZP2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .BZP2.

Phần mở rộng tệp .BZP2 là gì?

Phần mở rộng tệp .BZP2 được tạo bởi Julian Seward. .BZP2 đã được phân loại là Tệp lưu trữ và nén.

.BZP2 là tệp lưu trữ BZIP2

Phần mở rộng tệp bzp2 thường được sử dụng cho các tệp nén ở định dạng BZIP2. BZIP2 là một trình nén dữ liệu miễn phí, tương tự như ZIP. Có vẻ như những tệp này không phổ biến như vậy, so với các lựa chọn thay thế khác.


Làm thế nào để mở:

Bạn có thể giải nén các tệp này bằng tiện ích bzip2.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Các kho lưu trữ nén khác nhau thường có thể được đóng gói lại giữa các định dạng khác nhau.

Cách khắc phục sự cố với tệp .BZP2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .BZP2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .BZP2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .BZP2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)