Loại tệp BKM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp BKM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp BKM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp BKM là gì?

Tệp .BKM là tệp BizHawk Movie Capture .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp BKM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp BKM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp BKM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở BKM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 2 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp BKM. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp BKM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Quản lý phụ kiện Quản lý phụ kiện
CRAFT CRAFT
INFOConnect Enterprise Edition INFOConnect Enterprise Edition
Tổng công ty Salient Tổng công ty Salient
Trình quản lý dấu trang Trình quản lý dấu trang