Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .BDT2

  • Nhà phát triển: BEEDOCS
  • Thể loại: Tệp video
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .BDT2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .BDT2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .BDT2.

Phần mở rộng tệp .BDT2 là gì?

Phần mở rộng tệp .BDT2 được tạo bởi BEEDOCS. .BDT2 đã được phân loại là Tệp Video. Định dạng của tệp .BDT2 là Binary.

.BDT2 là tài liệu BEEDOCS Timeline 3D 2

Tài liệu được tạo bởi BEEDOCS Timeline 3D 2, một chương trình được sử dụng để ghi lại các mốc thời gian và sự kiện lịch sử; có thể bao gồm hình ảnh, ngày tháng, âm thanh, video, ghi chú và thông tin sự kiện khác; được sử dụng để chia sẻ dòng thời gian thông qua video hoặc bản trình bày tương tác.

Dòng thời gian Các dự án 3D có thể được xuất bản dưới dạng dòng thời gian tương tác lên Web, dưới dạng video lên YouTube hoặc iTunes hoặc là một phần của bài thuyết trình Keynote.

LƯU Ý: Dòng thời gian 3D phiên bản 3 sử dụng phần mở rộng .BDT3.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tài liệu BEEDOCS Timeline 3D 2
Mac
BEEDOCS Dòng thời gian 3D

Cách khắc phục sự cố với tệp .BDT2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .BDT2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .BDT2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .BDT2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)