Loại tệp BDMV

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp BDMV là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp BDMV hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp BDMV là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .bdmv thường được liên kết với tệp thông tin phim Blu-ray. Các tệp này mô tả nội dung của đĩa phim Blu-ray được liên kết và có thể bao gồm thông tin về tên của tệp phim và vị trí thư mục của phim, đối tượng phim và dữ liệu âm thanh của tệp phim.

Các tệp BDMV khác nhau lưu trữ các thông tin khác nhau. Ví dụ: tệp index.bdmv lưu trữ thư mục Blu-ray. Sound.bdmv là tệp lưu trữ các âm thanh liên quan đến bộ phim. Tệp movieobject.bdmv lưu trữ thông tin về các đối tượng phim cho phim nằm trên đĩa Blu-ray.

Cách mở tệp BDMV

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp BDMV cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp BDMV của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở BDMV khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp BDMV nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp BDMV cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MPC-HC MPC-HC
Trình phát thu phóng Trình phát thu phóng
MediaPlayerLite MediaPlayerLite
VSO Media Player VSO Media Player
Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player
Người chơi bs Người chơi bs
SPlayer SPlayer
KMPlayer KMPlayer
BSPlayer Pro BSPlayer Pro
GoPlayer GoPlayer