Loại tệp BCM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp BCM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp BCM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp BCM là gì?

Tệp .BCM là tệp Lưu trữ được nén BCM .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp BCM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp BCM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp BCM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở BCM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp BCM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp BCM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nhạc cụ bản địa II Nhạc cụ bản địa II
Nghệ sĩ độc tấu Nghệ sĩ độc tấu
Trình tạo danh thiếp của GraphicCorp Trình tạo danh thiếp của GraphicCorp
eBook Cover Maker Pro eBook Cover Maker Pro