Loại tệp AXS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp AXS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AXS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AXS là gì?

Tệp .AXS là tệp Mô-đun AXS .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AXS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AXS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AXS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở AXS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AXS. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AXS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng NetLinx Studio Ứng dụng NetLinx Studio
Axum Axum
Chương trình phần tử hữu hạn AxisVM Chương trình phần tử hữu hạn AxisVM
Đánh giá AxisVM12 Đánh giá AxisVM12
AXSVoice Player AXSVoice Player
ProjectPlus ProjectPlus