Loại tệp AX

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp AX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AX hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AXE là gì?

Tệp .AXE là tệp Tự động Xuất tuyến .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp AX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở AX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 7 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft AutoRoute Express Europe Microsoft AutoRoute Express Europe
Microsoft AutoRoute Express Europa Microsoft AutoRoute Express Europa
Microsoft AutoRoute Microsoft AutoRoute
Công cụ chuyển đổi ITN Công cụ chuyển đổi ITN
Chương trình phần tử hữu hạn AxisVM Chương trình phần tử hữu hạn AxisVM
Đánh giá AxisVM12 Đánh giá AxisVM12
AX Remote Editor AX Remote Editor